อัตราราคา ค่าออกแบบภายใน

เมื่อคิดราคาค่าออกแบบตกแต่งภายใน คุณจะต้องคำนึงถึงการคำนวณตามเมตรละของพื้นที่งาน โดยราคานี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของงานแต่ละประเภท. ในงานตกแต่งภายใน จะประกอบด้วยค่าออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) และค่าออกแบบวิศวกรรมของงานระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า (M&E).

ออกแบบตกแต่งภายใน

5/27/20241 min read

ค่าออกแบบภายใน
ค่าออกแบบภายใน

เมื่อคิดราคาค่าออกแบบตกแต่งภายใน คุณจะต้องคำนึงถึงการคำนวณตามเมตรละของพื้นที่งาน โดยราคานี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของงานแต่ละประเภท. ในงานตกแต่งภายใน จะประกอบด้วยค่าออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) และค่าออกแบบวิศวกรรมของงานระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า (M&E). นับว่างานที่ต้องใช้ในสถานที่เช่น สำนักงาน ออฟฟิศ ตึกสูง ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า จะต้องใช้การออกแบบทั้ง 2 ส่วนนี้เพื่อให้ได้ความเข้าถึงในการทำงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุญาติ.

เมื่อคุณพิจารณาอัตราราคาค่าออกแบบภายใน ควรระมัดระวังเรื่องความสำคัญของประสบการณ์ วิธีการทำงาน ความสามารถ และความรู้ของผู้ออกแบบ โดยไม่สนใจราคาที่ต้องจ่ายอย่างเดียว การเลือกบริษัทที่จะดำเนินการออกแบบจะต้องพิจารณาประวัติการทำงานของพวกเขาและผลงานที่ได้สร้างขึ้น จากนั้นต้องคำนึงถึงความสำคัญของพนักงานออกแบบที่มีความสามารถและประสบการณ์ เนื่องจากการสลับงานออกไปอาจมีผลกระทบต่อผลงานออกแบบที่จะส่งมอบให้ลูกค้า ดังนั้น การสอบถามและการสังเกตุพฤติกรรมและการตอบคำถามของผู้ออกแบบจะช่วยให้คุณเข้าใจความรู้และความสามารถของพวกเขาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อเพิ่มเติม : modern style สไตล์ยอดฮิตตลอดกาล

อัตราราคาค่าออกแบบตกแต่งภายใน

ค่าออกแบบภายใน
ค่าออกแบบภายใน
  1. แบบอัตราร้อยละ (Percentage of Project)

  2. แบบตามปริมาณพื้นที่ (Built Area)

  3. แบบคำนวณเวลาทำงาน (Time Charge Rate)

  4. แบบเหมาจ่ายรวม (Lump Sum)

    อ่านต่อ : การคิดค่าบริการวิชาชีพออกแบบตกแต่งภายใน

การคิดค่าบริการวิชาชีพออกแบบตกแต่งภายใน มีวิธีคิดราคา 4 แบบ

ค่าออกแบบภายใน
ค่าออกแบบภายใน

การคิดราคาค่าออกแบบตกแต่งภายในไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว เพราะต้องพิจารณาความต้องการของลูกค้าด้วย บางครั้งลูกค้าอาจมีพื้นที่ใหญ่แต่ต้องการออกแบบบางส่วนเท่านั้น หรือมีพื้นที่น้อยแต่ต้องการออกแบบเต็มพื้นที่ อย่างไรก็ตามการคิดอัตราค่าออกแบบจะต้องคำนึงถึงความยากง่ายและสไตล์การออกแบบด้วย หากสนใจ ทางเรายินดีประเมินราคาให้ฟรี ในกระบวนการเจรจาต่อรอง สำคัญที่จะกำหนดเงื่อนไขให้ทั้ง 2 ฝ่ายพอใจเพื่อให้ได้ราคาที่เป็นธรรมทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับบริการ.

สรุป ค่าออกแบบภายใน

ประเมินราคาฟรี แอดไลน์ @ciconinterior